Κλειδαράς Καστοριά, Αναπαλαιώσεις Καστοριά, Αναπαλαιώσεις Κλειδαριών, επίπλων, αντικειμένων,σπιτιών, Αντικών , ξεκλείδωμα αυτοκινήτων, εσωτερικών χώρων

Κλειδαράς Καστοριά, Αναπαλαιώσεις Καστοριά, Αναπαλαιώσεις Κλειδαριών

Εξειδίκευση, Εμπειρία, Συνέπεια

Κλειδαράς Καστοριά

Υπηρεσίες

Εξυπηρέτηση 24 ώρες και αργίες

Αντικατάσταση κλειδαριών παλαιού τύπου

Αντικατάσταση κλειδαριών παλαιού τύπου

Κλειδιά για πόρτες οικιών

Κλειδιά για πόρτες οικιών

Κλειδαριές θωρακισμένων πορτών

Κλειδαριές θωρακισμένων πορτών

Γενική επισκευή πόρτας

Γενική επισκευή πόρτας

Κατασκευή / επισκευή / τοποθέτηση κλειδαριών

Κατασκευή / επισκευή / τοποθέτηση κλειδαριών

Αντικατάσταση κλειδαριών παλαιού τύπου.

Αντικατάσταση κλειδαριών παλαιού τύπου.

Τοποθέτηση χρηματοκιβωτίων σε κρυφά σημεία / απόκρυψη

Τοποθέτηση χρηματοκιβωτίων σε κρυφά σημεία / απόκρυψη

Επισκευή κλειδαριές αντίκες ( από το 1940 και πριν )

Επισκευή κλειδαριές αντίκες ( από το 1940 και πριν )

Ηλεκτρονικές κλειδαριές

Ηλεκτρονικές κλειδαριές

Κλειδαριές Κερματοδέκτες

Κλειδαριές Κερματοδέκτες

Λουκέτα

Λουκέτα

Ανοιγμα αυτοκινήτων

Ανοιγμα αυτοκινήτων

Επισκευή χρηματοκιβωτίων

Επισκευή χρηματοκιβωτίων

Δείγματα από την εργασία μου